Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích English