.

Klášter mnišek Kazatelského řádu
(dominikánek)

Praha - Lysolaje