Home

Monastery of Nuns of the Order of Preachers (Dominicans)

Prague - Lysolaje

Cesky

Jubileum 2006/2007

Od 1. neděle adventní 2006 do 6. ledna 2008 proběhne v celém našem řádu oslava velkého jubilea, totiž 800. výročí založení vůbec prvního kláštera Kazatelského řádu  - kláštera mnišek v Prouilhe. Proto bychom vás rády pozvaly, abyste i vy s námi sdíleli radost z našeho společného povolání do velké rodiny sv. Dominika.

K tomuto společnému slavení nás vyzval i generální magistr řádu, Fr. Carlos A Azpiroz Costa ve svém listě řádu “Kráčejme věrni své prvotní lásce” ze dne 29. Dubna 2006. Zároveň také požádal papeže o udělení plnomocných odpustků pro kostely a kaple klášterů mnišek a Svatý otec v dekretu ze 7. října 2006 této žádosti vyhověl.

Hlavní oslava jubilea proběhne i v naší kapli na svátek P. Marie Růžencové 7. 10. 2007. Také ve dnech zahájení a zakončení jubilea, t.j. 3. 12. 2006 (na 1. neděli adventní) a 6. 1. 2008 (svátek Zjevení Páně) bude připraven slavnostní program. Jubileum ovšem budeme slavit  nejenom v tyto tři dny, ale po celé výše zmíněné období, během něhož vás zveme zejména k účasti na mši svaté a společné modlitbě podle našeho denního řádu.

Dále vám nabízíme text modlitby, kterou se v tomto období bude modlit náš řád na celém světě. Můžete jej používat při společných pobožnostech ve společenství i pro osobní modlitbu.

Těšíme se, že Vás brzy přivítáme v naší kapli!