Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Texty sestry Růženy k rozjímání

 • Léto 2017 - Nový život v kristu

 • Velikonoce 2017 - Naše poslání

 • Půst 2017 - Změna smýšlení

 • Leden 2017 - Abrahámovi hosté

 • Vánoce 2016 - Dav lidí

 • Advent 2016 - Gaudete

 • Září 2016 - Za všech okolností děkujte

 • Prázdniny 2016 - Zápas s Bohem

 • Červen 2016 - Miluješ mě?

 • Velikonoce 2016

 • Půst 2016 - Nechme sebou otřást!

 • Vánoce 2015 - Nebojme se!

 • Advent 2015 - Mini nebo maxi radost?

 • Říjen 2015 - Podzim

 • Prázdniny 2015 - Prohlédnutí

 • Červen 2015 - Pošetilá Boží věc

 • Květen 2015 - Duch Svatý vám připomene všechno

 • Velikonoce 2015 - Svatý Jan apoštol - vzor a příklad

 • Půst 2015 - Lidská hříšnost

 • Leden 2015 - Žít jen jeden den

 • Prosinec 2014 - Slovo se stalo tělem

 • Listopad 2014 - Blíž k tobě, Bože můj

 • Říjen 2014 - Šedivé všední dny

 • Září 2014 - Když to slyšeli, byli zasaženi v srdcií

 • Červenec/srpen 2014 - O přátelství

 • Květen/červen 2014 - Duch svatý je síla

 • Duben 2014 - Věřím v Boha?

 • Březen 2014 - Kdo smí vstoupit na horu Páně?

 • Únor 2014 - Ne-mocný

 • Leden 2014 - Tři králové

 • Prosinec 2013 - Čas milosti

 • Listopad 2013 - Poslední věci člověka

 • Říjen 2013 - Kdo by nás mohl odloučit od Kristovy lásky?

 • Září 2013 - Síla ve slabosti

 • Prázdniny 2013 - Vydat se na cestu

 • Červen 2013 - Nezapomínejme na svou první lásku

 • Květen 2013 - Plod Ducha svatého

 • Duben 2013 - Ježíšovo vzkříšení na každý den

 • Březen 2013 -Vítězství je na naší straně

 • Únor 2013 -Vidět Boží spásu

 • Leden 2013 - Kudy jsi prošel, prýští hojnost

 • Prosinec 2012 - Vstoupil do trhliny

 • Listopad 2012 - Prázdný pro Boha

 • Říjen 2012 - Nepatrná služebnice