Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek) v Praze - Lysolajích

Vánoce 2010