Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek) v Praze - Lysolajích

Předjaří 2010 - kterak jsme přišly o břízu :)