Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek) v Praze - Lysolajích

10.ledna 2011 - uvedení Sr. Kateřiny do úřadu převorky