Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek) v Praze - Lysolajích

2.února 2011 - svátek Uvedení Páně do chrámu