Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek) v Praze - Lysolajích

Jaro 2011 - období Velikonoc