znak OP
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích
English

Aktuality

Ve dnech 9.–14. října se v Praze na Bílé Hoře uskutečnilo setkání noviciátů dominikánských mnišek z Čech (Praha-Lysolaje) a Moravy (Uherský Brod), Polska (Św. Anna, Radonie, Gródek v Krakově), Litvy (Vilnius) a Irska (Drogheda). Třináct účastnic, z toho šest sester ve formaci, strávilo spolu s otcem Tomaszem Nowakem OP, polským promotorem pro mnišky, necelý týden přednáškami, sdílením a modlitbami na téma čistota.
Setkání přineslo velké množství různých zážitků, všedních i nevšedních chvil a podnětů k přemýšlení a modlitbě. Vyvstávají především tři myšlenky, které se prolínaly všemi přednáškami a naším společným uvažováním – spojení čistoty srdce a schopnosti hledět na kříž, fakt, že čisté srdce neznamená nepoužívané srdce, a snaha o čisté srdce jako zodpovědnost vůči našim komunitám, jako základ sesterské lásky. Atmosféru setkání vám přiblíží taky těchto pár fotek.
V neděli 16. července 2023 uplynulo 30 let od potvrzení naší komunity, vzniklé tak trochu "na divoko" (sic! :D ) v rámci podzemní církve v 80. letech 20. století, jakožto samostatného kláštera mnišek Kazatelského řádu. Toto výročí jsme si připomněly skromnou oslavou při nedělní mši svaté, celebrované našim tehdejším provinciálem, kardinálem Dominikem Dukou OP. Naše pozvání přijaly i sestry ze sesterských klášterů v Uherském Brodě a ve Svaté Anně v Polsku, a mile nás svou účastí překvapil taky náš starý přítel a spolubratr O. Jan OP, který naší komunitě pomáhal od samého počátku. Liturgická i následná neliturgická oslava se nám velmi vydařila, jak můžete snadno poznat z fotografií v této galerii.
Připomínáme, že denně od 18:45 do 19:30 je v naší kapli veřejnosti přístupná tichá adorace za Ukrajinu. (Ve výjimečných případech může dojít ke změně programu, sledujte, prosím, sekci "Bohoslužby" na těchto stránkách, klášterní facebook nebo vývěsku před kaplí.)
V této fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z letošní Květné neděle a Velikonočního tridua.
V sobotu 11. března se u nás na svém pravidelném setkání sešli "naši" terciáři z pátého pražského sdružení. Během mše svaté, sloužené asistentem sdružení brtrem Filipem OP zde složili svoje první sliby na tři roky manželé Ludmila a Adam, a doživotní sliby dle stanov laiků sv. Dominika Máří. Jsme velmi vděčné za společenství naší řádové rodiny, těšíme se na další vzájemnou podporu a spolupráci a (nejen) nově přislíbivší sestry a bratra budeme dále podporovat modlitbou.Pár fotek ze setkání najdete v naší fotogalerii.
20. února 2023 byla převorkou naší komunity na další tři roky opět zvolena Sr. M. Kateřina Foltová OP. Děkujeme všem za modlitbu za naši komunitu a prosíme, neustávejte v ní! Na několik fotek z obřadu, spojeného s převzetím úřadu, se můžete podívat zde
V sobotu 18. února se konal pohřeb našeho blízkého přítele a spolubratra z dominikánské rodiny Davida Krále. Za naši komunitu se ho zúčastnila Sr. Jacka. V dominikánském kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem se kromě Davidových příbuzných, přátel, spolupracovníků a jeho horolezecké komunity sešla i celá dominikánská rodina - zástupci bratří, mnišek, kongregačních sester i laických sdružení. Na obřadu se spolu s farářem Davidovy farnosti a O. Janem OP podílel i Davidův přítel, protestantský farář, který přečetl čtení z Písma a pronesl promluvu. Pohřeb byl přesně v Davidově stylu - tak trochu "na punk" 😃 - liturgie, zvláště zpěv sboru, byly velmi krásné, ale nechyběly úsměvné momenty, když například během obřadu středem kostela prošel bezdomovec, obtěžkaný asi dvaceti igelitkami, nebo když se při okuřování rakve asistenci podařilo s rachotem shodit všudypřítomnou "překrásnou" výzdobu z umělých květin (kostel mají pro své obřady vypůjčený řeckokatolíci, kteří si potrpí na trochu "jiný styl", než my, střízliví "zápaďané" 😃 ). Po mši svaté jsme se všichni přesunuli do Davidovy "farní" vesnice Tisé, kde jsme ho společně uložili do hrobu přímo pod jeho milované skály. Loučení s Davidem jsme pak uzavřeli milým setkáním a pohoštěním v útulném hostinci přímo v Davidově bydlišti v Ostrově. Bylo nám ctí a potěšením se této krásné a radostné, i když i trochu smutné, slavnosti zúčastnit. Byla to opravdu slavnost vděčnosti, přátelství a naděje na vzkříšení. Davide, děkujeme, a nezapomeň se za nás přimlouvat! Pár fotek najdetezde
V úterý 10. ledna 2023 v 18:00 se v naší kapli uskuteční divadelní představení "František blázen" v podání herce Jana Horáka. Srdečně všechny zveme! Na plakátek k představení se podívejte tady.
V sobotu 3. prosince na pravidelném setkání 5. pražského sdružení dominikánských laiků v našem klášteře zahájila svůj noviciát naše dlouholetá kamarádka Olga. Z rukou předsedy sdružení Jáchyma přijala škapulíř a růženec, a na svou cestu života podle pravidel dominikánského laikátu obdržela nové jméno - sestra Zdislava. Všichni ji budeme i dále doprovázet svou modlitbou. Zdislavo Olgo, vítej! Zde se můžete podívat na několik fotek z této malé slavnosti.
První listopadový týden je časem, kdy zvlášť vzpomínáme a modlíme se za naše blízké zemřelé. Proto jsme se v podvečer 2. listopadu, na den Památky věrných zemřelých, vydaly společně na bubenečský hřbitov, kde jsme se pomodlily za naši zemřelou sestru Josefu (ačkoliv spíše se už dávno ona modlí před Boží tváří za nás :D). Navštívily jsme pak také hroby dalších našich blízkých, kteří jsou na tomto hřbitově pohřbeni, například hrob rodičů sestry Pavly, O. Karla Dománka SJ, prof. Vodrážky, dr. Meda, terciářky sr. Agnes a dalších, na které s láskou vzpomínáme v modlitbě. V dalších dnech pak některé sestry měly příležitost navštívit hroby našich blízkých i na jiných hřbitovech, zapálit svíčku nebo je ozdobit u nás vyrobenými věnečky a dekoracemi. Zde se s námi podívejte na několik fotografií, pořízených při této příležitosti.
7. října, na svátek Panny Marie Růžencové, navštívil naši komunitu nový apoštolský nuncius v ČR, jeho excelence Jude Thaddeus Okolo. Po mši svaté se napřed pozdravil s návštěvníky naší kaple, které pozval k vytvoření společné fotografie, a pak přijal naše pozvání na snídani. Setkání s komunitou proběhlo ve velmi srdečné a veselé atmosféře, a dozvěděly jsme se při něm i mnoho zajímavého o jeho rodné zemi, Nigérii, jejích obyvatelích, univerzitách a životě Církve v ní. Dokonce se nám podařilo na letecké mapě najít i dům jeho rodičů a bratra! Na fotografie z tohoto velmi milého setkání se můžete podívat zde. J.E. Okolo slíbil, že se u nás někdy zase zastaví, až půjde okolo :D, tak se těšíme a doufáme, že to bude brzo!
5. října oslavila své 53. narozeniny naše sestra Růžena. Oslava proběhla ve velkém stylu :D, kromě narozeninového dortu s oříšky a ovocem byly díky našim štědrým dobrodincům dokonce i bublinky! Jako dárek dostala Růženka kromě našich modliteb a mše svaté, která byla v její intenci sloužena, taky svoje oblíbené sušené fíky. Tady se můžete podívat na několik fotografií, z nichž vám bude jasné, jakou radost jí takový dárek udělal. A nezapomeňte se taky, prosím, za ni i za nás všechny pomodlit!
30. září si připomínáme velkého církevního učitele z přelomu 4. a 5. století, autora nejznámějšího překladu Bible do latiny, zvaného Vulgáta, svatého Jeronýma. Tento den byl tedy zvlášť vhodný k tomu, aby při mši svaté naše sestry Diana, Jacka, Kateřina a Pavla přijaly z rukou svého ordináře, bratra Lukáše Fošuma, provinciála České dominikánské provincie, službu lektorky. Prosíme, modlete se i nadále za nově ustanovené lektorky i za celou naši komunitu, aby se slovo, které vychází z Božích úst, nevracelo k Bohu s prázdnou, ale přinášelo u nás hojné plody, a mohlo učinit vše, k čemu ho Bůh poslal. (srov. Iz 55, 11) Několik fotografií, pořízených během obřadu, si můžete prohlédnout zde.
V pátek 7. října, o svátku Panny Marie Růžencové, bude mši v naší kapli v 7:45 s námi slavit nový apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Všechny srdečně zveme!
14. září, o svátku Povýšení svatého kříže, bude mši v naší kapli v 7:45 celebrovat nový pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Srdečně vás zveme!
První poprázdninové setkání z cyklu "Večery nad Biblí" se uskuteční v úterý 6. září v 18:45, a budeme se při něm věnovat biblické knize Tobiáš, zvláště pak modlitbám, které v ní jsou obsaženy. Setkáním nás bude doprovázet sestra Kateřina. Těšíme se na vás!
Tématem příštího Večera nad Biblí, který se uskuteční v úterý 7. června od 18:45 hodin, bude postava proroka Jeremiáše, s kterou nás blíže seznámí sestra Růžena. Podkladem pro společné sdílení nám pak bude biblický text ze 17. kapitoly knihy proroka Jeremiáše, konkrétně verše 5-8. Těšíme se na další setkání s vámi!
Májové pobožnosti se budou již tradičně konat u kapličky Panny Marie Bolestné v Lysolajích ve 14:00 každou sobotu a neděli měsíce května s výjimkou soboty 14. 5., kdy je v Houslích Slavnost květů. Spojení z Dejvické autobusy č. 355 (ve 13:20) a 160 (ve 13:40), zastávka Lysolaje. Přijďte si udělat příjemnou procházku krásnou jarní přírodou, napít se osvěžující vody z pramene a společně s námi si zazpívat a pomodlit se!
Zveme vás na květnové setkání z cyklu "Večery nad Biblí", kterým nás bude tentokrát provázet sestra Růžena. Uskuteční se v úterý 3. 5. jako obvykle v 18:45, a budeme se na něm společně zamýšlet nad 3. kapitolou biblické knihy Job, konkrétně nad jejími prvními deseti verši. Kdo chcete, můžete si daný úryvek přečíst předem, případně si s sebou přinést na setkání svou oblíbenou Bibli. Doufáme, že tento pro čtenáře často obtížný text pro nás bude také inspirací ke sdílení o významu utrpení v našem životě. Setkání již tradičně ukončíme modlitbou kompletáře ve 20:00. Těšíme se na vás!
Zveme svobodné ženy a dívky (od 18 let), které by se rády dozvěděly něco o kontemplativním životě v rámci dominikánské spirituality, chtěly by se s námi modlit a adorovat v naší kapli, sdílet se o víře, povolání a poslání, a vydat se na májovou pobožnost ke kapličce Panny Marie, aby s námi prožily jeden den, konkrétně sobotu 7. května, v našem klášteře. V případě zájmu se, prosím, přihlaste do neděle 1. května na našem telefonním čísle nebo mailové adrese (viz menu - kontakt), a pošleme vám podrobnější program setkání. Těšíme se na vás!
Těsně před začátkem postní doby, v úterý 1. března v 18:45, bychom vás rády pozvaly na další setkání z cyklu "Večery nad Biblí", při němž se společně zamyslíme nad významem postu a pokání v našem životě. Průvodci nám tentokrát budou starozákonní prorok Joel a sestra Kateřina, vycházet budeme z biblického textu Joel 2, 12-18. Ve 20:00 zakončíme setkání společnou modlitbou kompletáře. Těšíme se na vás!
Ve středu 16. února jsme měly poslední setkání naší synodní skupiny, která se v našem klášteře schází už od prosince minulého roku. Vytvořily jsme ji společně se sestrami Petrou, Anežkou a Magdalenou z Opatství VENIO - Klášter benediktinek na Bílé Hoře, které za námi přicházely do našeho kláštera, a online se k nám připojovala i naše přidružená sestra Terezie z institutu Rozjímavých sester sv. Dominika. Z naší komunity se zúčastnily sestry Kateřina, Pavla, Růžena a Jacka. Během čtyř setkání jsme postupně probraly tři z deseti navržených tématických okruhů, konkrétně IV (Slavit), II (Naslouchat) a VI (Vést dialog v církvi a ve společnosti). Mezi jednotlivými setkáními probíhala čilá e-mailová korespondence, směřující k doplnění zápisů z jednotlivých setkání. Zbývá nám ještě společná práce na vytvoření výstupu jednotlivých témat, kterou plánujeme po minulých zkušenostech také zvládnout "korespondenčně". Děkujeme sestrám benediktinkám i sestře Terezii za velmi obohacující sesterské sdílení, sestře Petře za skvělé moderování všech setkání a sestře Růženě za tvoření, doplňování a přeposílání zápisů ze všech setkání. Doufáme, že jsme se takto nesešly naposledy, a že vzájemná spolupráce a sdílení mezi našimi komunitami bude pokračovat! Na několik fotek z naší společné práce, jakož i na fotky z únorového Večera nad Biblí a další fotky z našeho kláštera se můžete podívat zde
V úterý 1. února 2022 v 18:45 se v naší kapli uskuteční v pořadí již třetí setkání z cyklu "Večery nad Biblí". Tématem bude příběh biblického patriarchy Abraháma, otce naší víry (1. kniha Mojžíšova, kapitoly 12 - 23), a jeho i naše zkušenost s Bohem. Večerem nás tentokrát bude provázet sestra Růžena. Můžete si přinést svou oblíbenou Bibli (Starý zákon). Jako obvykle bude setkání zakončeno společnou modlitbou kompletáře ve 20:00.
V sobotu 1. ledna zemřela ve věku úctyhodných 102 let babička naší nedávno zesnulé sestry Josefy, paní Zdenka Strettiová, manželka známého malíře Maria Strettiho. Vždycky budeme s láskou a s úsměvem vzpomínat na její životní optimismus, moudrost a mladého ducha. Zde se můžete podívat na její parte a fotografii z jejího pohřbu, kterého se za naši komunitu zúčastnily sestry Kateřina a Jacka.
Zveme vás na druhé setkání z cyklu "Večery nad Biblí", které se bude konat v naší kapli v úterý 4. ledna 2022 v 18:45. Po krátkém úvodu na téma "O možnostech výkladu Bible" bude následovat praktická zkouška práce s biblickým textem. Vlastní Bibli si tentokrát nosit nemusíte (pokud si ji tedy nechcete pomalovat :D), k dispozici budu vytištěné texty, zato si můžete s sebou přinést pastelky nebo fixy (ale nějaké tu pro vás taky máme připravené)! Večer, kterým nás tentokrát bude provázet sestra Marie, jako obvykle zakončíme společnou modlitbou kompletáře ve 20:00.
Od prosince 2021 má náš klášter také svou facebookovou stránku. Podívat se na ni můžete zde
V posledních několika dnech nás rychle za sebou opustily tři sestry z našeho sesterského kláštera v Uherském Brodě, sestra Michaela OP (94 let, 71 let v klášteře), sestra Terezie OP (96 let, 70 let v klášteře) a sestra Imelda OP (73 let, 51 let v klášteře). Všechny tyto sestry nám velice pomáhaly v "podzemních" začátcích naší komunity v dobách komunistické perzekuce, a po celou dobu pro nás byly velkým vzorem plného a radostného odevzdání se Pánu v kontemplativní dominikánské komunitě. Děkujeme Bohu za jejich požehnaný a plodný život a doufáme, že i nám teď budou před Boží tváří vyprošovat takovou věrnost, lásku a oddanost Bohu, jakou nám svým příkladem ukázaly. A taky by se případně mohly přimluvit za nějaká ta nová povolání do našeho kláštera :) !
V úterý 19. října 2021 jsme se konečně dočkaly té radosti, že nás po dvouleté pauze, způsobené covidem, mohlo navštívit společenství přátel P. Karla Dománka a spolu s námi slavit bohoslužbu na připomínku výročí jeho smrti. Po mši, sloužené P. Jiřím Nelibou, jsme se sešli na pohoštění a hlavně společné popovídání, a večer jsme zakončili modlitbou kompletáře. Na fotky se můžete podívat zde.
Od Adventu 2021 bychom rády každé první úterý v měsíci v naší kapli zahájily sérii SETKÁNÍ NAD BIBLÍ, ve kterých bychom se spolu s vámi chtěly věnovat společnému čtení, modlitbě, studiu a sdílení. Zahájení plánujeme na úterý 7. prosince v 18:45, kdy si po krátkém obecném úvodu do čtení a studia Písma budeme společně povídat a sdílet se na téma "Bible v mém životě". Večerem nás bude provázet sestra Jacka. Ve 20:00 se pak spolu s námi můžete pomodlit kompletář. O dalších termínech setkání a připravovaných tématech vás budeme průběžně informovat. Srdečně vás všechny zveme! Můžete si s sebu nosit svou oblíbenou Bibli, ale v případě potřeby vám ji zapůjčíme, máme jich tu dost :D!
Zveme ženy a dívky (od 18 let), které by se rády dozvěděly něco o kontemplativním životě v rámci dominikánské spirituality, do našeho domu v Praze - Lysolajích, kde v sobotu 30. října 2021 můžete prožít DEN V KLÁŠTEŘE. Tento den můžete strávit spolu se sestrami při společné modlitbě, práci, úvahách o Božím povolání a spiritualitě dominikánských mnišek, dozvědět se, jak žijí, kde se tu vzaly, proč tu jsou, a vůbec se zeptat na vše, co chcete o nich vědět. Prosím, v případě zájmu se přihlašte na telefonním čísle nebo mailové adrese, které najdete v kontaktech, a my vám zašleme více podrobností o programu setkání.
Zveme vás na divadelní představení "Tučňáci na arše" divadla jednoho herce, konkrétně našeho kamaráda Jana Horáka :), které se uskuteční v úterý 26. října v 18:00 v naší kapli. Hra na motivy knihy Ulricha Huba v režii paní Zuzany Horákové bude trvat necelou hodinu a je vhodná pro malé i velké diváky. Více informací zde. Dobrovolné vstupné bude využito k uhrazení cestovného pro umělce a dalších nákladů, spojených s představením.
V úterý 5. října jsme společně oslavily 52. narozeniny naší sestry Růženy. Tady se podívejte, jak se jí líbila oslava a dárky, které jsme pro ni nachystaly my a další její kamarádky :D !
V pondělí 4.10.2021 nás navštívil generální magistr našeho řádu fr. Gerard Timoner OP (Filipínec) v doprovodu socia pro severozápadní Evropu a Kanadu fr. Alaina Arnoulda OP (Belgičan). Přivezl je náš provinciál fr. Lukáš Fošum OP, který taky otci Gerardovi překládal při mši sv. Poté jsme se všichni shromáždili v pracovně, kde jsme bratřím nabídly snídani a sestry, které už byly po snídani, si mohly dát třeba kávičku a koláč. Po snídani otec Lukáš odjel, a my jsme si ještě asi hodinku povídaly s otcem. Mluvily jsme o mnoha věcech, například o tom, jak pokračuje náš projekt stavby nového kláštera, diskuse se rovněž dotkla naší spolupráce s ostatními větvemi řádu nebo možnosti udělovat služby akolytky a lektorky apoštolským sestrám a mniškám našeho řádu. Pro oba bratry se zřejmě nevšedním zážitkem stala konzumace máku na tradičních českých koláčích, které jsme jim v rámci inkulturace předložily, (jak zmínili při večerním setkání s dominikánskou rodinou v klášteře bratří), jen se obávali, aby díky obsaženému opiu neměli vidiny na následném jednání s radou provincie. Po milém bratrsko - sesterském sdílení sestra Pavla se sestrou Růženou odvezly oba bratry do kláštera sv. Jiljí. Několik fotografií z tohoto milého setkání najdete zde.
Ve dnech 12. - 15. září se sestry Kateřina, Pavla, Jacka a Růžena vypravily na Slovensko, které v těchto dnech navštívil také papež František. V neděli odpoledne jsme dorazily na bratislavské nádraží, kde nás čekala sestra Rajmunda z Kongregace sester dominikánek bl. Imeldy, a odvezla nás do nedaleké Dunajské Lúžné. Tam nás sestry laskavě přijaly a po celou dobu našeho pobytu na Slovensku velkoryse hostily ve svém klášteře.
V pondělí ráno jsme se s několika dalšími sestrami vydaly do Bratislavy a tam se v katedrále sv. Martina zúčastnily setkání svatého otce s kněžími a řeholníky. Sestry Kateřina a Pavla měly spolu se slovenskými dominikánkami vstupenky do katedrály, zatímco Růžena a Jacka zůstaly v milé společnosti našeho otce Benedikta v sektoru těsně před vchodem do katedrály, kde mohly sledovat dění uvnitř na obrazovce a vyslechnout si papežovu přímo prorockou promluvu (doporučujeme!). Zde se jim také dostalo obrovského privilegia, protože je sem po odchodu z katedrály přišel svatý otec pozdravit osobně. Tady se můžete sami přesvědčit, jakou z toho měly radost! Svatý otec působil velmi uvolněně a vesele, dělal si ze sester legraci, že utekly z klauzury, děkoval za modlitbu, a připomínal, že je ale třeba se modlit s vírou!
Úterý sestry Kateřina, Pavla a Růžena strávily částečně procházkou po Bratislavě, zatímco Jacka se projela na vypůjčeném kole na přehradu Gabčíkovo a po stezce kolem Dunaje. Odpoledne jsme se pak všechny sešly v Bratislavě na obědě u rodné sestry naší Pavly, kam nás přišli pozdravit i další její příbuzní.
Ve středu jsme se o půl čtvrté ráno rozloučily se sestrami v Dunajské Lúžné a spolu s několika sestrami, bratřími a místními farníky odjely autobusem do Šaštína na místo slavnostní poutní mše s papežem. Několikahodinové čekání na jeho příjezd jsme strávily v sektoru pro zasvěcené osoby mnoha milými setkáními s bratry a sestrami různých řeholních společenství, modlitbou růžence a společnou modlitbou ranních chval. Kolem čtvrt na deset se v dálce objevil speciální automobil papeže Františka a projel během asi půl hodiny celým areálem tak, aby se papež mohl pozdravit s věřícími ve všech sektorech. Vrcholem setkání pak byla poutní mše svatá ze slavnosti Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska. Po jejím skončení jsme se už odebraly na nádraží a večer se plny radostných dojmů a zážitků vrátily do Prahy.
Celá výprava byla pro nás obrovským povzbuzením a duchovní vzpruhou, naplnila nás velikou vděčností, dodala nám nové podněty k přemýšlení i modlitbě, a doufáme, že nám pomůže se ještě intenzivněji modlit za svatého otce, celou církev i naši dominikánskou rodinu. Několik fotek z našeho "slovenského dobrodružství" si můžete prohlédnout zde.
Od středy 8. září do pátku 10. září 2021 (poledne) bude v naší kapli vystavena k modlitbě putovní ikona sv. Ludmily. Kaple bude otevřená během mše sv. a společných modliteb sester (dle denního řádu), mimo tyto doby je možno zazvonit u branky a požádat sestry o vpuštění do kaple. V pátek po polední modlitbě bude ikona převezena do kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, kde od 19:00 začíná program spojený se sobotní svatoludmilskou poutí.
O slavnosti sv. Dominika 8. srpna 2021 byl už tradičně našim milým hostem náš bratr, otec kardinál Dominik Duka OP. Po ranní mši svaté v naší kapli jsme otce kardinála a účastníky bohoslužby pozvaly na snídani, spojenou s milým popovídáním. Otec Dominik se zdržel tentokrát až do odpoledne, takže se s námi v poledne pomodlil sextu s růžencem a pak s námi poobědval. Také jsme jemu i sestře Dominice mohly popřát k jmeninám. Celý den se nesl v atmosféře bratrsko - sesterského sdílení a byl pro nás tou nejlepší oslavou svátku našeho zakladatele. Několik fotografií z oslavy najdete zde.
Dne 17. července nás odpoledne navštívily v hojném počtu naše kongregační sestry dominikánky, které trávily celý víkend v nedalekých Tuchoměřicích. Sestry přišly kolem páté odpoledne, takže jsme si asi hodinu povídaly v pracovně, a pak jsme se společně pomodlily nešpory. Setkání s nimi bylo velice milé. Na fotky se můžete podívat zde.
Májové pobožnosti u kapličky Panny Marie v Houslích se budou konat každou sobotu a neděli měsíce května ve 14:00. Na základě bodu č. 17 mimořádného opatření Vlády ČR, platného od 26. dubna 2021, je možné takováto shromáždění konat za dodržení aktuálně platných hygienických opatření, t.j. předepsaná ochrana dýchacích cest (respirátor, nanorouška) a minimální rozestupy 2m mezi jednotlivými účastníky shromáždění (kromě členů domácnosti). Prosíme všechny účastníky pobožnosti o striktní dodržování těchto předpisů.
Ve Velikonočním triduu (2. - 4. března 2021) bude naše kaple během dne veřejnosti otevřena pro osobní modlitbu. Případné změny v pořadu bohoslužeb najdete v rubrice Bohoslužby.
Během roku 2020 jsme opět od vás, našich přátel a dobrodinců, obdržely množství darů finančních, materiálních, duchovních, i jiných, např. v podobě různých služeb apod. Jsme vám opravdu vděčny za vaši pomoc a podporu, která je pro nás velikým povzbuzením na cestě, již jsme si zvolily. Zvláště bychom rády poděkovaly těm z vás, kterým jsme nemohly dostatečně vyjádřit svou vděčnost osobně, všem těm anonymním nebo nám neznámým dárcům, jimž můžeme poděkovat jen touto cestou. Vaše štědrost a velkorysost nám bere dech. Samozřejmě vás každodenně zahrnujeme do svých modliteb. Každou první neděli v měsíci je také v naší kapli za vás sloužena mše svatá.
Momentálně se bohoslužeb v naší kapli vzhledem k protiepidemickým opatřením mohou kromě sester a kněze zúčastnit ještě další tři osoby. Prosíme, na mši přicházejte v rouškách, v předsíni před kaplí si vydezinfikujte ruce a s výjimkou členů jedné domácnosti dodržujte aspoň dvoumetrové rozestupy.