znak OP
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích
English

Aktuality

Májové pobožnosti u kapličky Panny Marie v Houslích se budou konat každou sobotu a neděli měsíce května ve 14:00. Na základě bodu č. 17 mimořádného opatření Vlády ČR, platného od 26. dubna 2021, je možné takováto shromáždění konat za dodržení aktuálně platných hygienických opatření, t.j. předepsaná ochrana dýchacích cest (respirátor, nanorouška) a minimální rozestupy 2m mezi jednotlivými účastníky shromáždění (kromě členů domácnosti). Prosíme všechny účastníky pobožnosti o striktní dodržování těchto předpisů.
Ve Velikonočním triduu (2. - 4. března) bude naše kaple během dne veřejnosti otevřena pro osobní modlitbu. Případné změny v pořadu bohoslužeb najdete v rubrice Bohoslužby.
Během roku 2020 jsme opět od vás, našich přátel a dobrodinců, obdržely množství darů finančních, materiálních, duchovních, i jiných, např. v podobě různých služeb apod. Jsme vám opravdu vděčny za vaši pomoc a podporu, která je pro nás velikým povzbuzením na cestě, již jsme si zvolily. Zvláště bychom rády poděkovaly těm z vás, kterým jsme nemohly dostatečně vyjádřit svou vděčnost osobně, všem těm anonymním nebo nám neznámým dárcům, jimž můžeme poděkovat jen touto cestou. Vaše štědrost a velkorysost nám bere dech. Samozřejmě vás každodenně zahrnujeme do svých modliteb. Každou první neděli v měsíci je také v naší kapli za vás sloužena mše svatá.
Momentálně se bohoslužeb v naší kapli vzhledem k protiepidemickým opatřením mohou kromě sester a kněze zúčastnit ještě další tři osoby. Prosíme, na mši přicházejte v rouškách, v předsíni před kaplí si vydezinfikujte ruce a s výjimkou členů jedné domácnosti dodržujte aspoň dvoumetrové rozestupy.