znak OP
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích
English

Aktuality

Ve Velikonočním triduu (2. - 4. března) bude naše kaple během dne veřejnosti otevřena pro osobní modlitbu. Případné změny v pořadu bohoslužeb najdete v rubrice Bohoslužby.
Během roku 2020 jsme opět od vás, našich přátel a dobrodinců, obdržely množství darů finančních, materiálních, duchovních, i jiných, např. v podobě různých služeb apod. Jsme vám opravdu vděčny za vaši pomoc a podporu, která je pro nás velikým povzbuzením na cestě, již jsme si zvolily. Zvláště bychom rády poděkovaly těm z vás, kterým jsme nemohly dostatečně vyjádřit svou vděčnost osobně, všem těm anonymním nebo nám neznámým dárcům, jimž můžeme poděkovat jen touto cestou. Vaše štědrost a velkorysost nám bere dech. Samozřejmě vás každodenně zahrnujeme do svých modliteb. Každou první neděli v měsíci je také v naší kapli za vás sloužena mše svatá.
Momentálně se bohoslužeb v naší kapli vzhledem k protiepidemickým opatřením mohou kromě sester a kněze zúčastnit ještě další tři osoby. Prosíme, na mši přicházejte v rouškách, v předsíni před kaplí si vydezinfikujte ruce a s výjimkou členů jedné domácnosti dodržujte aspoň dvoumetrové rozestupy.