znak OP
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích
English

Starší aktuality

6. prosince 2020 Dnes nám do kaple přinesl neznámý „Mikuláš“ krabici plnou dobrot. Bylo to velice milé a laskavé gesto od milého a laskavého dobrodince. Jsme velmi vděčné za tento nápaditý dar. Modlíme se za všechny lidi v Lysolajích a v našem okolí, ale dnes zvláště za vás a vaši rodinu, milý neznámý Mikuláši. Vyprošujeme vám požehnaný Advent a pokojné Vánoce! Děkujeme!

Dne 5. září 2020 v 15:00 se v tuchoměřickém kostele konala zádušní mše svatá za naši sestru Josefu. Jednalo se o setkání Josefiných spolusester, příbuzných, bratří a sester z dominikánského řádu, přátel a známých, kteří se nemohli účastnit pohřbu v březnu kvůli Covidu-19. V Tuchoměřicích žije komunita Chemin Neuf, jejímiž členy jsou rodiče sestry Josefy a rodná sestra Pavla. Nynější klášter této komunity, bývalý zámeček, ve kterém za komunistů byla LDNka, je byl pro takové setkání zvlášť vhodný, protože je už z větší části krásně opravený, a kostel i klášter poskytují mnohem více prostoru než náš vlastní klášter v Lysolajích.
Setkání se zúčastnilo asi 80 lidí. Hlavním celebrantem byl O. Hyacint OP. Koncelebroval O. Alain z komunity Chemin Neuf , bratři dominikáni Cyril, Ludvík, Blažej a Maciej, O.Jan Fatka O.Carm. a P. Jan Kotas. Po mši svaté bylo připraveno pohoštění v jídelně kláštera. Asi po hodině volného povídání vyzvala Pavla, rodná sestra naší Josefy, přítomné k vyprávění historek ze života sestry Josefy. Do něj se zapojilo spoustu lidí, bylo při něm hodně smíchu i dojetí, a bylo zřejmé, jak sestra Josefa ovlivnila životy mnohých přítomných. Určitě to všechno slyšela a usmívala se.

Zveme mladé ženy ve věku od 18 do 35 let, které zvažují možnost vydat se na cestu řeholního povolání, aby spolu s námi v sobotu 19. září 2020 prožily den v našem klášteře. Více informací najdete na tomto plakátku, kde je také kontakt, na kterém je možno se předem přihlásit.

Ve dnech 27. až 29. května proběhly v našem klášteře svatodušní rekolekce s otcem Hyacintem Ullmanem OP. Společně jsme se zamýšleli nad exhortací svatého otce Františka „Gaudete et exsultate“- o povolání ke svatosti v současném světě. Rekolekce byly velmi podnětné pro náš každodenní život a otec Hyacint se s námi podělil o své myšlenky a úvahy nad cestou ke svatosti v našich komunitách.

16. května 2020  Na záznam z pohřbu naší sestry Josefy se můžete podívat na tomto odkazu.

Májové pobožnosti u kapličky v Houslích se v letošním roce kvůli karanténním omezením nebudou konat společně. Všechny, kdo by se jich rádi přesto zúčastnili, zveme, aby se duchovně připojili (ať už u kapličky nebo někde jinde) modlitbou růžence a Loretánských litanií k modlitbě svatého otce Františka za všechny oběti pandemie, zvláště za ty, kteří trpí nejvíce, za ochranu a posilu pro lékaře, zdravotníky a ostatní, kteří se nasazují při pomoci obětem, a za politiky a ty, kdo rozhodují o věcech veřejných, o dar moudrosti a prozíravosti. Tezt modlitby, kterou se na tento úmysl modlí na závěr růžence sám papež František, najdete vyvěšený na kapličce.

27. dubna 2020 Prosím, povšimněte si, že v menu české verze našich stránek se objevila nová položka, která odkazuje na právě vznikající blog naší sestry Růženy. Doufáme, že pro začátek omluvíte nedokonalosti a chyby, protože Růžena se teprve učí s danou platformou pracovat, a že o to více vás potěší a povzbudí obsah - úvahy o našem životě v klášteře i o životě vůbec. Přejeme vám příjemné čtení!

V úterý 24. března 2020 v 2:15 ráno nás po dlouhé nemoci opustila naše milovaná sestra Josefa Strettiová  R.I.P.


Letos v únoru nás stejně jako minulé roky navštívily dvě skupinky dětí z mateřské školky Šárynka v Podbabě se svými vychovatelkami, abychm jim jako obvykle požehnaly hromničkové svíčky, které děti samy vyrábějí. Setkání začínají vždy v kapli, kde si každé dítě vybere židličku, aby se mohlo svléknout z oteplovaček, bundy a bot, a pak si sedneme na koberec a společně se pomodlíme a zazpíváme si. Poté se všichni odebereme do pracovny, kde si děti dají malou svačinku, a kde pokračujeme ve společném povídání. Tentokrát nám děti vyprávěly, jaká zvířátka chovají na zahradě školky – ovečky, králíčky a včely. A také, čím se zabývají celý den. Pak se v kapli s pomocí svých vychovatelek i některých sester opět oblékly, a nastal čas se rozloučit. Tak příští rok na viděnou, dá-li Bůh!

S radostí a vděčností si vám dovolujeme oznámit, že 13. února 2020 byla novou převorkou naší komunity pro nadcházející tříletí zvolena sestra Kateřina Foltová OP. Zároveň děkujeme dosavadní převorce sestře Marii za její obětavou službu komunitě.

V sobotu 11. ledna 2020 jsme oslavily 25. výročí slibů naší sestry Kateřiny. Mši svatou sloužil otec Antonín Krasucki OP, který je nyní převorem olomouckého konventu bratří. Po ní jsme se sešli na krátké oslavě, na kterou sestra Kateřina pozvala svou maminku a sestru. Z polského kláštera Sv. Anny přijela na Kateřinino pozvání také sestra Zdislava, která v minulosti byla po 9 let naší převorkou. Byla to tedy velmi komorní, ale o to intenzivnější oslava Božího milosrdenství, sesterského společenství a věrnosti Božímu povolání.

Vážení a milí příbuzní, přátelé a přispěvatelé, v uplynulém roce 2018 jste nás opět podpořili mnoha hmotnými i finančními dary. Dostávaly jsme je v průběhu roku od mnoha jednotlivců i manželských párů a také od několika podnikatelů. Zvláště děkujeme touto cestou panu Zdeňkovi S., jehož identita nám zůstává skryta. Modlíme se za vás a jednou měsíčně je za vás obětována v naší kapli nedělní mše svatá. Velice si vážíme vaší podpory, která je pro nás zavazující. Náš způsob života zaměřený na modlitbu a duchovní službu by bez vaší pomoci nebyl možný. Ze srdce vám všem děkujeme! Vyprošujeme vám Boží něžnou lásku a požehnání.
Za převorku a všechny spolusestry s. Josefa, ekonomka kláštera dominikánek v Lysolajích

Ve dnech 22. - 27. října 2018 se v našem klášteře konalo v pořadí již deváté setkání novicmistrových a jejich svěřenkyň (sester v období počáteční formace) z klášterů dominikánských mnišek Střední a Východní Evropy. Mladé sestry a novicmistrové ze dvou českých a tří polských klášterů se po několik dní radostně sdílely na téma: "Kým je Ježíš Kristus pro mě, a kým byl pro svatého Dominika". Velkou radostí pro nás byla společná modlitba s našimi hosty v plné kapli i veselé rekreace a sesterské rozhovory. Součástí programu byla i procházka Prahou po místech, spojených s historií řádu. Sestry byly zvláště nadšeny prohlídkou bývalého kláštera našich sester a kostela Sv. Anny na Starém Městě a setkáním se seniorem provincie O. Jordánem Vinklárkem. Setkání přispělo k dalšímu poznávání a sbližování našich komunit, a tak můžeme jen děkovat Bohu a těšit se na příští setkání na jaře v polském klášteře Sv. Anny.

Během loňského a letošního roku si některé z našich sester připomněly stříbrná výročí svých slibů. Poslední dvě oslavy se konaly loni na podzim – s. Josefa (7. října 1992 – 7. října 2017 ) a letos v létě – s. Růžena (15. srpna 1993 – 15. srpna 2018). Výročí jsme oslavily děkovnou mší svatou a pohoštěním.

16. června 2018 jsme s vděčností oslavily s nejbližšími bratry, sestrami a přáteli 25 let od založení naší komunity, přesněji od jejího zřízení jakožto samostatného kláštera mnišek Kazatelského řádu. Děkujeme všem, kdo nám na této cestě pomohli a pomáhají. Všechny neseme v srdci a v modlitbách.

13. června 2018 nás navštívila skupina deseti dominikánů, penitenciářů (zpovědníků) od St. Maria Maggiore v Římě, kteří se během návštěvy Prahy chtěli s námi setkat. Vyprávěli nám o své náročné, ale krásné zpovědní službě a pak jsme společně slavili mši sv. Na rozloučenou se s námi chtěli vyfotit.

V úterý 14. listopadu 2017 jsme se opět v našem klášteře sešly s členy společenství, jehož duší byl po mnoho let náš milý přítel a otec, P. Karel Dománek S.J. Po mši na poděkování za dar jeho "neobyčejně normálního" (rozuměj: svatého) života, kterou celebroval bývalý spolužák O. Karla, P. Jiří Neliba, jsme v oslavě pokračovali malým agapé, zakončeným posléze modlitbou kompletáře.

Ve dnech 6. - 11. listopadu 2017 se novicmistrová naší komunity Sr. Pavla zúčastnila mezinárodního setkání novicmistrových a jejich svěřeňkyň v klášteře našich sester ve Znojmě. Tématem setkání byl jeden ze základních pilířů našeho dominikánského kontemplativního života - "Liturgie a vnitřní modlitba" a zúčastnily se novicmistrové, novicky a časné profesky většiny klášterů dominikánských mnišek regionu Střední a Východní Evropa. Bohatý program zahrnoval přednášky některých mnišek i přizvaných bratří České a Slovenské provincie (včetně našeho provinciála O. Benedikta Mohelníka), diskuse a sdílení, ale nechyběl ani prostor pro vzájemné poznávání, veselé chvíle při rekreaci či procházku městem. Všem, kdo se na uspořádání setkání jakkoliv podíleli, patří velké díky, že umožnili nejen naší nejmladší generaci hlubší pochopení krásy našeho povolání.

V neděli 22. října 2017 se v naší kapli konal koncert ženského pěveckého sboru Bubureza pod taktovkou paní Míly Vítkové. Děvčata nás i další naše hosty potěšila několika jednohlasými i polyfonními skladbami z různých období a poskytla nám tak jedinečný umělecký zážitek. Po koncertě jsme všichni měli možnost ještě posedět při kávičce a výborných koláčcích sestry Růženy a porozprávět nejen o hudbě. Děkujeme za krásné odpoledne!

V sobotu 21. října 2017 nás předešla do nebeského království dlouholetá návštěvnice našich bohoslužeb, paní Mgr. Stanislava Stehlíková. Hned další den jsme s jejím manželem a ostatními účastníky nedělní bohoslužby společně poděkovali za dar jejího života a svěřili ji Boží lásce a milosrdenství. Sdílíme smutek všech jejích blízkých, rodiny i přátel, ale pevně věříme, že tohle rozloučení nebylo natrvalo, a že nás paní Stáňa jednou bude očekávat u nebeské brány se svým typickým jemným úsměvem.

S radostí a vděčností vám oznamujeme, že 31. ledna 2017 byla převorkou naší komunity na další tříletí zvolena opět dosavadní převorka Sr. Marie Pitterová OP. Zároveň prosíme o modlitbu za (staro)novou převorku i celou naši komunitu.

V neděli 18. září 2016 od 16:00 vás zveme na poutní mši svatou u kapličky Panny Marie Bolestné v Lysolajích, kterou bude celebrovat O. kardinál Dominik Duka OP, a při níž se uskuteční požehnání nově upraveného pramene-

19. května 2016 jsme spolu se sestrou Jackou oslavily její stříbrné jubileum – 25. let od prvních slibů. Byla to moc hezká komorní oslava, které se kromě komunity účastnilo jen několik málo hostů. Mši svatou vedl otec Jordán OP a koncelebroval otec Hieronym OP, Znovu jsme si uvědomily, jaké výsady se nám dostalo, že smíme sloužit Bohu a jen Jemu patřit. To nám i připomněl otec Jordán ve svém kázání. Deo gratias!

Májové pobožnosti u kapličky Panny Marie Bolestné v Houslích se budou konat každou sobotu a neděli měsíce května ve 14:00 hodin s výjimkou soboty 14. 5. (To se zde koná slavnost květů.)

Rády bychom se s vámi podělily o svou radost z toho, že začátkem ledna 2016 se naše komunita rozrostla o novou sestru. Postulantka, která již přes rok žije v našem klášteře, v pátek 7. ledna 2016 poprvé oblékla bílý dominikánský hábit, přijala jméno sestra Marie Klára a tak zahájila noviciát jakožto mniška Kazatelského řádu. Prosím, modlete se za naši novicku sestru Kláru i za celou naši komunitu!.

Svatý Dominik, náš zakladatel, založil řád v roce 1216, a proto bylo 7. listopadu 2015 zahájena oslava 800. jubilea trvání Kazatelského řádu. Máme velkou radost z toho, že můžeme naše výročí slavit spolu se sestrami a bratřími našeho řádu, ale i s našimi příbuznými a přáteli, s vámi se všemi. Je to pro nás také výzva, abychom se zamyslely nad svou věrností naplňování povolání, které nám Bůh dal jako dar. Při této příležitosti nám i vám všem, kteří navštěvujete naši kapli, svatý otec František udělil privilegium získat zde jednou denně plnomocné odpustky, jež mohou být rovněž na způsob přímluvy určeny duším zemřelých věřících v očistci, kdykoli se svým srdcem sjednotíme s duchovními cíli Svatého roku Milosrdenství a dále splníme zde uvedené podmínky. Oslavy Jubilea našeho řádu budou trvat až do 21. ledna 2017.

Od 15. do 20. října 2015 hostil náš klášter již čtvrté setkání sester ve formaci a jejich novicmistrových z klášterů regionu Střední a Východní Evropa. Vám, kteří jste v těch dnech navštívili naši kapli, jistě neušlo, jak se náš chór najednou zaplnil. Setkání se účastnilo celkem deset sester ze čtyř klášterů (Praha, Znojmo, Krakov, Radonie).
Hlavním tématem setkání byla řeholníčistota, jedna ze tří evangelních rad. Poslušnost jsme probraly již letos v květnu na setkání v Radoních a chudobou se plánujeme zabývat příště. V pátek 16. října program začal dopolední přednáškou otce Błażeje Matusiaka OP. Odpoledne nám sestra Jacka z polských Radoní přiblížila eklesiologický a společenský rozměr čistoty v pojetí Amedea Cenciniho. 17. a 18. října o čistotě z psychologického hlediska mluvila psycoložka paní Małgorzata Mazur, představená polských terciářů. V neděli odpoledne jsme se vydaly společně na Pražský Hrad, kde nás jedna ze zaměstnankyň provedla historickými prostorami budovy Pražského arcibiskupství. Zde nás mile přijal a pozdravil i pan kardinál, otec Dominik Duka OP. Navštívily jsme rovněž chrám sv. Víta, společně se pomodlily u hrobky svatého Václava a v bazilice sv. Jiří u hrobu svaté Ludmily. V pondělí 19. října jsme dopoledne vyslechly biblistický příspěvek sestry Marie OP, převorky našeho kláštera. Odpoledne nám potom naše (pražská) sestra Jacka ukázala, jak tkát na stavu. Tkaní si navíc každá mohla hned prakticky vyzkoušet, což se setkalo s živým zájmem.
I letošní podzimní setkání přineslo mnoho radosti a pěkných společných chvil. Přednášky byly podnětné a každá sestra si z nich mohla odnést mnoho pro osobní rozjímání i pro sdílení s ostatními. Příští setkání se má uskutečnit na jaře 2016 v některém z polských klášterů dominikánských mnišek.

Během měsíce května 2015 se u kapličky Panny Marie v Houslích o víkendech opět budou konat májové pobožnosti, a to o všech květnových sobotách i nedělích s výjimkou soboty 16. 5. (kdy se v Houslích koná Slavnost květů), vždy ve 14:00. Srdečně vás zveme k společné modlitbě růžence a Loretánských litanií. Spojení autobusem č. 355 ve 13:25 od stanice metra Dejvická.

O neděli Gaudete 14. prosince 2014 nás překvapila a velice potěšila hojná účast na ranní mši sv., kde nás bylo všech dohromady přes 40 (kněz, 7 sester a 32 věřících + jeden dosud nenarozený v lidu). Je vidět, že je nejvyšší čas začít se stavbou nového kláštera s větším kostelem, do naší kaple se za chvíli nebudeme moci vejít :) ! Děkujeme všem, kdo nás podpořili zakoupením "exponátů" z naší prodejní výstavky vánočních dekorací. Vaše ocenění našich výrobků bylo skutečně velmi štědré! Rovněž děkujeme těm, kdo si koupili svíčky z dílny našich znojemských sester, katalog dalších jejich výrobků si můžete prohlédnout na stránkách jejich kláštera. Výstavka vánočních ozdob a dekorací bude pokračovat i příští neděli 21. prosince před a po mši svaté.

Našim přátelům, příznivcům a dobrodincům děkujeme za pomoc a podporu, ať již duchovní nebo materiální, jíž se nám v letošním roce dostalo. Zvláště bychom rády touto cestou poděkovaly všem těm dárcům, kteří ani neuvedli své jméno a nebo nám neposkytli při zaslání svého daru žádný kontakt, takže jim nemůžeme poděkovat ještě osobně a jednotlivě. Za mnohé bychom rády uvedly pana Zdeňka S. který nám v uplynulém roce několikrát přispěl větší finanční částkou na konto, určené pro stavbu nového kláštera. Prosíme, pokud někdo máte tušení, o koho se jedná, vyřiďte mu naše veliké díky nebo nám pošlete nějaký kontakt na něj, abychom mu mohly poděkovat osobně.
Všechny vás ujišťujeme o své vděčnosti a modlíme se za vás i za všechny vaše blízké. V nadcházejícím vánočním čase vám všem vyprošujeme, aby Slovo, které se stalo tělem a narodilo se jako malé dítě, bylo vždycky ve vašem srdci, ujišťovalo vás o své blízkosti a připomínalo vám, že všichni jsme děti nebeského Otce. Požehnané Vánoce!

Pozor! Na žádost našich bratří dominikánů bude od soboty 13. prosince (sobota před 3. nedělí adventní) posunut začátek mše sv. o všech víkendech (soboty i neděle) vždy od 8:15. Děje se tak z důvodu návaznosti na autobusovou linku č. 355 (v 8:00 ze zastávky Dejvická). Čas bohoslužeb ve všední dny (7:45) se nemění.

Na popud bratří dominikánů, kteří k nám přicházejí sloužit mši svatou, probíhá v současné době jednání o změně času nedělní bohoslužby v naší kapli z 8:00 na 8:15. Pokud k nám v neděli na mši chodíte a chcete se k této záležitosti vyjádřit (hodí se vám to víc/míň, nehodí se vám to vůbec atd...), prosím, informujte nás co nejdříve telefonicky, mailem nebo ústně. Děkujeme! Rovněž sobotní mše svatá bude v blízké době přesunuta z 8:00 na 8:15 sledujete, prosím, rubriku Bohoslužby.

Ve dnech 8.-14. října 2014 se v klášteře našich sester ve Znojmě konalo v pořadí již druhé setkání sester ve formaci z polských a českých klášterů. Naše komunita na ně vyslala tři sestry. S. Marii jako organizátorku a moderátorku, a novicmistrovou s. Pavlu a postulantku Janu jako účastnice. Setkání se zúčastnilo celkem deset sester z Čech, Moravy a Polska. Program obsahoval duchovně-intelektuální část, možnost kreativní práce a vzájemné sdílení. Přednášky si připravili P. Damián Němec OP, s. Marie z naší komunity, s. Růžena ze znojemského kláštera a psycholožka a představená polských dominikánských laiků paní Małgorzata Mazur. Našel se čas i na kulturní program, který spočíval v návštěvě klášterního kostela a jeho krypty. Znojemským sestrám, našim hostitelkám, patří velký dík za milé přijetí.

S radostí vám oznamujeme, že naše komunita se rozrostla o další členku. 7. října 2014 vstoupila do kláštera kandidátka, která s námi již po několik let byla v úzkém kontaktu, a zahájila tak období postulátu, t.j. roční zkušební dobu, nutnou podle našich pravidel před přijetím do noviciátu.

I letos se v pátek 23. května večer od 17:30 do 21:00 naše kaple otevře návštěvníkům v rámci akce Noc kostelů.  Program bude probíhat nejen v naší kapli, ale rovněž na dalších posvátných místech obce Lysolaje - u kapličky Panny Marie bolestné v Houslích, u kapličky na návsi a u Božích muk v polích. Všichni jste srdečně zváni, zvláště děti, které si mohou přijít od 17:40 do 18:00 již tradičně zazvonit na zvon u nás a od 18:00 do 21:00 ke zvoničce na návsi v Lysolajích.


Dne 3. března měl otec Aleš Opatrný své životní jubileum, 70 let. Jelikož u nás věrně slouží mše svaté už od roku 1991 a v posledních letech každou středu, oslavili jsme spolu s ním jeho narozeniny ve středu 26. února. Upekly jsme dvoupatrový dort, na kterém stáli dva sloni, protože každý ví, že otec Aleš nejen má slony rád, ale je i sbírá. A druhým dárkem byla uhlem malovaná kresba dvou slonů, daná do rámečku a určená k pověšení na zeď. Zkrátka a dobře, byla to velice milá oslava, při které jsme otci Alešovi přály dary Ducha svatého a hojnost milostí na jeho další cestě za Pánem. Také jsme mu poděkovaly za jeho věrnou službu nám s prosbou, aby zůstal naší komunitě i nadále věrný jako kaplan i zpovědník.

S radostí vám oznamujeme, že novou převorkou naší komunity pro následující tříletí byla dne 17. ledna 2014 zvolena sestra Marie Pitterová. Volba byla potvrzena provinciálem O. Benediktem a sestra Marie ji přijala. Přejeme jí a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a darů Ducha svatého a i Vás prosíme o modlitbu za ni a celou naši komunitu.

22. října 2013 se u nás již tradičně sešlo společenství  přátel O. Karla Dománka SJ k oslavě výročí jeho smrti. Mši sv. na poděkování za jeho krásný a plodný život i za příklad radostné a nenápadné svatosti, který nám, kdo jsme ho znali, vždy dával, sloužil jeho přítel P. Neliba. Po mši sv. jsme se sešli k malému pohoštění a popovídání, zakončenému modlitbou kompletáře.

Zveme dívky a ženy ve věku od 18 do 40 let, které uvažují o možnosti plně se zasvětit Bohu v dominikánském kontemplativním životě, aby v sobotu 26. 10. 2013 přišly na setkání do našeho kláštera. Program bude začínat v 7:00 společnou modlitbou ranních chval, je ale možno se připojit i kdykoliv později, a bude končit v 18:00 modlitbou nešpor. Během dne bude možné se zúčastnit společných modliteb komunity a mše svaté (8:00), setkat se se sestrami, dozvědět se něco o životě v klášteře, modlitbě, dominikánském charismatu, kontemplativním a mnišském způsobu života atd., a také si prohlédnout některé prostory kláštera, výsledky práce sester, případně se zeptat na věci, které vás zajímají. Zájemkyně prosíme, aby se předem ohlásily na některém z těchto kontaktů.

Červen 2013: Dlouho trvající déšť ustal a my jsme v suchu. Totéž však nelze říct o našich sousedech v Podbabě. Všude se mluví nebo píše o tom, kde voda napáchala velké škody a co se naopak podařilo před ní ochránit. Téměř zapomenutý kout Prahy oddělený od Vltavy starým železničním viaduktem jakoby unikal pozornosti. Při pohledu do ulice V Podbabě se okamžitě vybaví obrázek z doby před 11 lety, kdy z mohutného mostu zůstaly nad vodou pouze koleje. Jak vypadaly domy pod ním, netřeba dodávat. Tentokrát bylo vody méně. Obyvatelé pravé strany ulice jsou šťastni, že mají vodu jen ve sklepě. Jejich sousedé na protější straně takové štěstí neměli, jim voda zatopila celé přízemí. Podbaba, zdá se, není mediálně atraktivním územím, škody způsobené povodní jsou zde však značné. Situace, v níž se ocitli naši sousedé, nám není lhostejná a v současné době se i my snažíme dostatečně zorientovat, abychom jim (v mezích svých možností) mohly poskytnout potřebnou pomoc. Stručné informace o postižené oblasti a zejména fotografie zatopené Podbaby najdete už nyní zde. Později zprávu o povodni plánujeme rozšířit a upřesnit. Pokud by někdo z vás chtěl postiženým konkrétně pomoci, kontaktujte nás, prosím (kontakt v menu vlevo).

Dne 24. května 2013 jsme se už podruhé zapojily do akce "Noc kostelů" a společně s dalšími obyvateli Lysolaj a Podbaby uspořádaly Noc lysolajských kaplí. V naší kapli program začínal už v 17:40 tím, že všechny děti, které přišly, si mohly zazvonit na zvon. Malí zvoníci dostali za svůj výkon zaslouženou odměnu - perníkové zvonečky na pestrobarevné šňůrce. Zvonění je vždycky pozváním k modlitbě, proto, i když bylo dnes trochu delší než obvykle :D (snad se sousedé nezlobili), následovala po něm, jako každý jiný den, modlitba nešpor (večerní modlitba Církve).
Dalším bodem programu pak bylo "Setkání se spirituály", při němž si všichni naši hosté mohli spolu s námi zazpívat černošské spirituály a gospely. na přípravě této části programu se s námi podíleli také náš bratr dominikán Blažej a sousedka - kamarádka Radka. Všechny přítomné musíme pochválit, jak pěkně jim zpívání šlo, a jak spolu s námi vytvořili příjemnou atmosféru, plnou radosti ze zpěvu a vzájemného setkání.
Sotva jsme skončili se zpíváním, byl už čas na modlitbu kompletáře (to je modlitba před spaním) a po ní ještě zůstala kaple cca do 21:15 otevřena pro tichou modlitbu.
Všem návštěvníkům i organizátorům děkujeme a těšíme se na setkání za rok. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotografií z této akce.

Ve dnech 1. února a 4. února nás navštívily děti ze školky „Šárynka“ spolu se svými vychovatelkami. Školka je rozdělena na dvě skupinky - na menší a větší děti, takže návštěva zahrnovala dva dny. Bylo to velice milé setkání. S dětmi jsme si nejdříve chvíli povídaly u nás v pracovně při čajíčku a sušenkách, a potom jsme všichni odešli do kaple, kde jsme se spolu pomodlili nad jejich „hromničkovými“ svíčkami, které děti samy vyráběly. Jelikož děti tráví nejvíce času venku, odešly od nás ještě na procházku, než se vrátily do školky. Paní vychovatelky se nás ptaly, jestli nás mohou ještě někdy navštívit, a my jsme radostně souhlasily. Tedy, brzy na viděnou.

 V neděli 6. ledna 2013, o slavnosti Zjevení Páně, jsme zažily velikou radost. Po roce zkušební doby v naší komunitě postulantka Lída obdržela hábit a začala svůj dvouletý noviciát. Naše komunita se tak rozrostla o novou sestru - sestru Marii Moniku. Několik fotografií z této nádherné slavnosti si můžete prohlédnout zde.

V úterý 23. září 2012 se již tradičně u nás sešlo společenství přátel O. Karla Dománka SJ, abychom si všichni společně připomněli výročí smrti tohoto skvělého kněze, člověka a přítele nás všech. Mši svatou sloužil opět P. Neliba a po ní následovalo obvyklé agapé. Atmosféra byla stejná, jako když tu s námi sedával a smál se sám Otec Karel - příjemná, plná přátelství a porozumění. Jsme všichni vděčni, že nám bylo dopřáno tohoto "neobyčejně normálního" člověka poznat a nechat se zasáhnout jeho nevtíravým, leč o to silnějším svědectím o Bohu, dárci radosti.

V neděli 16. září 2012 v 16:00 hod. se u kapličky Panny Marie Bolestné v Houslích koná poutní mše svatá. Farnost sv. Matěje pořádá před bohoslužbou pěší pouť, která vychází ve 14:00 od kostela sv. Matěje v Dejvicích a vede trasou přes Šárecké údolí do Lysolají. Po mši sv. pokračuje program v 17:00 vystoupením Teátru Víti Marčíka s pohádkou Sněhurka.

1. června 2012 se v celé střední Evropě konala akce "Noc kostelů". Všude s výjimkou Lysolají. My totiž u nás žádný kostel nemáme. Máme však jiná čtyři posvátná místa: Naši klášterní kapli, kapli Panny Marie Bolestné v Houslích (u pramene), kapličku na návsi a Boží muka v polích - na poutní cestě od kostela sv. Matěje ke kapli v Houslích. Proto se u nás v Lysolajích konala Noc kaplí. Kaple, které se otevřít dají, byly otevřené, zvony, na které se dá zvonit, vyzváněly. Sestry se modlily, děti, které se těšily na hru, přivedly s sebou i rodiče a prarodiče. Navštívilo nás celkem 85 malých i větších návštěvníků. S pořadatelskou službou pomáhali sousedé mladší i starší. Trochu pršelo, ale zdá se, že dětem to zas až tolik nevadilo. Zde se můžete podívat na několik prvních fotografií z této události, kompletní alba budou dostupná později.

31. května 2012, na svátek Navštívení Panny Marie, s námi oslavil výročí posvěcení naší kaple náš bratr, pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Po slavnostní mši sv. v 17:30 byli všichni pozváni i na občerstvení v klášteře, doprovázené příjemným popovídáním.

8. května 2012 o slavnosti Panny Marie, ochránkyně Kazatelského řádu, celebrouval v naší kapli mši sv. apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza. Jeho kázání při této příležitosti si můžete přečíst zde.

20. dubna 2012 zemřel pan architekt Václav Dvořák, velký přítel a dobrodinec naší komunity. V 90 letech vytvořil projekt přístavby nové části našeho domu a zejména kaple. Při stavbě nám dělal stavební dozor a dával pozor na to, aby i v malých detailech zůstala zachována harmonická jednota estetických i funkčních prvků budovy. To vše pro nás dělal ochotně, rád a úplně zdarma.  Byl naší velkou oporou a pomocí. I ve věci stavby nového kláštera nám poskytl mnoho moudrých rad a zajímavých nápadů. Budeme stále vzpomínat na jeho humor a dobrotu a ještě dlouho budeme čerpat z toho, co nás naučil o vnímání krásy a pravdivosti v umění. Doufáme, že nyní na nás bude pamatovat před tváří Nejvyššího a že bude naším cenným přímluvcem a pomocníkem, zvláště v záležitosti stavby nového kláštera.  R I P.

V letošním roce se i naše komunita přihlásila k účasti na Noci kostelů, která se tentokrát bude konat  večer 1. června 2012. Jedná se o akci, jíž se účastní různé křesťanské církve v ČR, a která je příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...  


29. února sloužil v naší kapli Mši svatou bývalý děkan KTF UK otec Ludvík Armbruster na poděkování za 80 let života našeho přítele a učitele němčiny, doktora Vratislava Slezáka. Přišel také pan doktor Jaroslav Med, učitel české literatury na KTF UK a literární kritik. Po mši svaté byla velká oslava v pracovně kláštera. Podával se vynikající, i když poněkud rozpláclý dort, který upekla sestra Jacka. Bylo nám spolu dobře a byli jsme vděčni za tak milé chvíle.

2. února 2012 v naší kapli slavil Eucharistii otec Jan Rajlich OP a spolu s ním již tradičně hnutí mládeže Světlo a Život. Tentokrát přišlo více „oázníků“ než v předešlém roce. Během bohoslužby jsme posvětili svíce, které si pak mládež vzala s sebou do svých společenství, aby jim připomínaly Krista – Světlo světa.

10. ledna 2012
zemřel tatínek naší sestry Růženy pan Václav Vučka. Zemřel náhle na zástavu srdce. Pohřeb se konal 20. ledna. Budeme na něj vzpomínat jako na laskavého a dobrého člověka, plného humoru a trpělivosti. Kéž odpočívá v pokoji.

27. listopadu 2011,
tedy na 1. neděli adventní, se v 16:00 v kostele sv. Jiljí (u dominikánů) v Husově ulici v Praze uskutečnil benefiční koncert Spolku pro komorní a vokální hudbu Fenix . Byla provedena skladba F. X. Brixiho Corona stellarum duodecim Beatae Mariae Virginis a při koncertu byla možnost přispět na náš nový klášter. Plakát koncertu si můžete prohlédnout zde.

16. února 2011jsme v naší komunitě přivítaly vzácnou návštěvu. O. Elias Vella OFM Conv z Malty, dlouholetý přítel naší komunity, si našel během svého pobytu v ČR mezi různými exerciciemi, semináři a další službou čas i na jednodenní setkání s námi. Po ranní mši svaté, které se zúčastnili i někteří naši příbuzní a přátelé, měl pro nás přednášku na téma "Komunita zraněných uzdravitelů".  Byl samozřejmě taky čas na společnou modlitbu breviáře, popovídání u kávy i na osobní rozhovor s jednotlivými sestrami. Jsme Bohu i O. Eliasovi vděčné za tak milé a podnětné setkání i za veškerou službu, kterou tak nezištně poskytuje lidm v .

 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Již tradičně si celá Církev v tento den zvláštním způsobem připomíná zasvěcený  život, a proto se také  řeholníci z různých společenství setkávají mezi sebou a se svými biskupy. V letošním roce jsme se poprvé takto setkali s novým pražským arcibiskupem, otcem Dominikem Dukou, který nás všechny pozval na slavnostní bohoslužbu do katedrály. Z naší komunity se účastnily sestry Katřina, Pavla a Jacka. Po mši sv., spojené s žehnáním svící, jsme se přesunuli na arcibiskupství a vyslechli si velmi živou a zajímavou přednášku otce arcibiskupa o dosavadní spolupráci mezi řeholemi a místní církví a o úkolech a potřebách Pražské arcidiecéze do budoucna. Poté jsme společně poobědvali a v neformální atmosféře si v klidu popovídali s otcem arcibiskupem i mezi sebou navzájem.  Odpoledne se pak v naší komunitě konala slavnostní mše sv., kterou s námi opět jako každý rok přišel oslavit O. Jan OP a společenství Oáza. Využijte, prosím, možnosti prohlédnout si fotografie z tohoto krásného svátku.

Dne 19. ledna 2011 byla podpřevorkou našeho kláštera na další tři roky jmenována sestra Marie Pitterová.

S radostí vám oznamujeme, že 10. ledna 2011 si naše komunita zvolila představenou na další tři roky. Zvolena byla opět sestra Kateřina Foltová, která tuto službu zastávala už v minulém tříletí. Děkujeme všem, kdo nás při volbě podporovali svou modlitbou a prosíme o další modlitby za novou převorku i za celou naši komunitu. Podívejte se také na několik fotografií z obřadu uvedení nové převorky do úřadu.

Dne 3. listopadu 2010 zemřela maminka naší sestry Růženy, paní Eva Vučková. Provázely jsme ji modlitbou od počátku její dlouhé nemoci, které nakonec podlehla. Věříme, že paní Eva žije u Pána Boha a je šťastná. Její bolest se obrátila v radost. Naděje na shledání s ní tiší náš zármutek nad jejím odchodem z této země.


Zdá se, že naše dlouhodobá touha postavit klášter se začíná pomalu naplňovat. Loni zjara nás oslovilo místní zastupitelstvo s otázkou, zda stále ještě uvažujeme o stavbě kláštera. Po naší kladné odpovědi nás navštívil pan architekt Zavadil, který pracuje na územním plánu obce Lysolaje - fragmentu připravovaného nového územního plánu hlavního města Prahy. (Letos se má schvalovat jeho nová verze). Pan architekt nám navrhl několik možných míst v Lysolajích, z nichž jedno se nám zdálo pro klášter vhodné. Hovořily jsme  také s majitelem tohoto pozemku a ten s prodejem souhlasí. Zadaly jsme tedy jednomu "spřátelenému :-) " ateliéru vypracování urbanistické studie, která byla později předložena místnímu úřadu. Ten ji jednohlasně schválil. Studie kláštera pak byla odeslána spolu s  doporučením místního úřadu a vyjádřením majitele pozemku na Magistrát hlavního města Prahy, aby se tak stala podkladem pro územní řízení.  Zhruba na podzim 2010 se tedy dozvíme, zda bude na vytypovaném pozemku možné postavit klášter. Prosíme, připojte se k našim modlitbám, abychom dokázaly rozpoznat Boží vůli ohledně místa, kde nás Bůh chce mít, a abychom v případě, že stavbu bude možné uskutečnit, na ni také získaly dostatek finančních prostředků. Podrobnosti o tomto projektu, fotografie pozemku, některé ukázky z urbanistické studie a mnoho dalších informací budete již brzo moci najít na zvláštních internetových stránkách.


13. října 2009 se v naší kapli již tradičně konala bohoslužba při příležitosti výročí zrození pro nebe našeho drahého otce a přítele, Patera Karla Dománka. Mši svatou tentokrát sloužil spolužák O. Karla, P. Jiří Neliba, a zúčastnilo se mnoho dalších přátel - našich i O. Karla.  Po mši jsme si společně zavzpomínali na tohoto "neobyčejně normálního" - tedy svatého - kněze a duchovního otce mnoha z přítomných, zasmáli se starým příhodám a při malém agapé se společně občerstvili některými nejoblíbenějšími nápoji našeho milého svaté paměti O. Karla.

Dne 26. 6. 2009 se v naší kapli konala přednáška VEGARDA KASPERSENA, norského misionáře za „železnou oponou“. Velmi poutavě nám vyprávěl o životě křesťanů v Norsku a u nás.

Ve dnech 20. - 29. září 2008 se většina naší komunity zúčastnila setkání dominikánských mnišek regionu Evropa Utriusque ve Strahlfeldu v Bavorsku.

Na slavnost sv. Dominika, 8. srpna 2008 sloužil mši sv. v naší kapli apoštolský nuncius v ČR mons. Diego Causer. Jeho promluvu k této příležitosti si můžete přečíst zde.

V neděli 6. ledna 2007jsme slavnostně ukončily 800. jubileum založení prvního kláštera mnišek Kazatelského řádu. Mši svatou sloužil náš bratr Mons. Dominik Duka OP, biskup královehradecký, a koncelebroval s ním také provinciál České dominikánské provincie, bratr Benedikt Mohelník OP. Zúčastnili se bratři a sestry z ostatních větví dominikánské rodiny, sousedé a další přátelé naší komunity. Po mši sv. s námi část našich hostů strávila příjemné dopoledne, někteří se zdrželi i na sextu a na oběd. Večer po nešporách pak již tradičně klášterem prošel slavnostní průvod orientálních monarchů, aby se pomodlili za všechny obyvatele i návštěvníky, vykropili celý dům svěcenou vodou, provoněli kadidlem, a požehnanou křídou označili všechny dveře. Zde si můžete prohlédnout fotografie z této události.

S radostí vám oznamujeme, že převorkou naší komunity pro příští tříletí byla dne 31. prosince 2007 zvolena sestra Kateřina Foltová. Sestře Kateřině je 42 let a řeholní sliby složila v roce 1995. V komunitě dosud zastávala služby novicmistrové a ekonomky. Děkujeme vám za vaše modlitby a prosíme o další modlitbu za novou převorku i za celou naši komunitu.  Zveme vás též k prohlídce fotografií ze slavnostního uvedení převorky do úřadu.

Ve čtvrtek 25. října 2007 uplynul rok od smrti velkého přítele naší komunity, otce Karla Dománka SJ. Proto jsme si den nato ve společenství jeho přátel připomněli odkaz tohoto “neobyčejně normálního” kněze a mší svatou oslavili výročí jeho zrození pro nebe. Naše komunita tak měla příležitost připomenout si své začátky, znovu se setkat s přáteli, které jsme někdy i po léta neviděly, zavzpomínat na časy, kdy jsme se takto pravidelně scházeli ještě v našem domě na Spořilově před listopadem 89 a zejména  s vděčností v srdci poděkovat Bohu za jednoho z lidí, kteří byli přítomni prvním nesmělým krůčkům na cestě našeho povolání a dodávali nám odvahu. V kázání otec Krzystof OP připomněl - zcela v duchu otce Karla - že svatost nespočívá ve velkých věcech a velkých činech, ale že je to spíše záležitost obyčejného, každodenního, “normálního” života.  Po mši svaté jsme pokračovali v setkání při společném agapé. Celá oslava proběhla v radostné a velmi přátelské atmosféře a právem se můžeme domnívat, že se stejnou radostí ji už “z druhé strany” sledoval náš milý otec Karel, který se, jak věříme, za nás přimlouvá před Boží tváří.

V sobotu 7. října 2007, na svátek Panny Marie Růžencové, se u nás konala hlavní oslava 800. jubilea založení prvního kláštera Kazatelského řádu  - kláštera mnišek v Prouilhe. Den jsme zahájili v 7.00 společnou modlitbou ranních chval. Slavnostní mši svatou sloužil Mons. Dominik Duka OP, biskup královehradecký, který také v 10.30 pronesl velmi zajímavou přednášku na téma Vznik modliteb "Zdrávas Maria" a "Pod ochranu tvou".  Odpoledne se v rámci oslavy uskutečnilo u kapličky Panny Marie v Lysolajích cirkusové představení Cirkusu Giroldón "Strach nemá krátké nohy". Krásnou oslavu jsme uzavřeli modlitbou nešpor. Zveme Vás rovněž k prohlídce fotografií z této slavnosti.

Letošní slavnost sv. Dominika jsme oslaviliy společně s bratřími a sestrami našeho řádu a také s dalšími našimi přáteli a příbuznými. Slavnostní mši sv. celebroval náš bratr Mons. Dominik Duka OP, biskup královehradecký. Všichni společně jsme pak strávili příjemný poklidný den, ve kterém jsme mohli sdílet radost z našeho povolání do rodiny sv. Dominika. Fotografie najdete v naší fotogalerii.

V sobotu 16. června odjela naše komunita dvěma auty do Znojma oslavit s tamější komunitou dominikánských mnišek osmisté výročí založení prvního kláštera mnišek ve Francii. Po příjezdu do kláštera a srdečném přivítání jsme společně slavily Eucharisti, kterou celebroval otec Angelik OP.  Poté následoval oběd, prohlídka zahrady a kláštera včetně stehlíků, kanárků a čížků, jež sestry chovají v kleci pro obveselení všech. Pak byla rekreace, na které jsme si měly za ta léta, co jsme se takto společně nesešly, co vyprávět.  Bylo to opravdu krásné a sesterské setkání, jehož atmosféra je zachycena i na několika fotografiích. Jen  nám bylo líto, že to tak rychle uteklo. Dohodly jsme se tedy na další návštěvě, která se, jak doufáme, brzy uskuteční.

patrona8. května celá naše řádová rodina slaví svátek Panny Marie, ochránkyně Kazatelského řádu. Pro naši komunitu je tenhle den vždy významnou událostí, protože této patronce je zasvěcena naše kaple. V letošním jubilejním roce jsme jej ale mohly oslavit zvláštním způsobem, protože u nás právě pobývaly některé sestry z polských klášterů, a také profesorka University sv. Tomáše v Římě (Angelicum) Sr. Mary O´Driscoll OP. Odpoledne se pak u nás sešli také zástupci všech větví řádu a další naši přátelé, aby s námi sdíleli radost tohoto dne. Po mši svaté, celebrované naším provinciálem P. Benediktem Mohelníkem OP a spojené s modlitbou nešpor, jsme se mohli navzájem podělit o radost z našeho dominikánského povolání při malém agapé. Celá oslava proběhla v krásné bratrské atmosféře (viz fotogalerie) a byla pro nás všechny velkým povzbuzením.

katerinaVe dnech 7. - 13. května proběhl v naší komunitě studijní týden. Tentokrát nás při něm doprovázela naše sestra sv. Kateřina Sienská a její věrná následovnice, irská dominikánka sr. Mary O´Driscoll, profesorka University sv. Tomáše v Římě (Angelicum).  Při této příležitosti jsme u nás mohly přivítat také několik našich polských spolusester z klášterů v Radoniach a na Sw. Anně. Nesmírně zajímavé a podnětné přednášky sr. Mary nám přiblížily ducha a teologii učitelky Církve sv. Kateřiny a pomohly nám hlouběji pochopit některé dimenze našeho dominikánského povolání. Také radostné chvíle v sesterském společenství a "žitá teologie" sestry Mary nás velmi povzbudily a znovu nám připomněly, jak velmi musíme být Bohu vděčné za dar povolání. Týden byl uzavřen sobotní přednáškou Sr. Mary  "Chodit po dvou nohách: úvahy o dominikánském charismatu" v pražském konventě bratří dominikánů, které se zúčastnili jak zástupci dominikánské rodiny, tak i přátelé a dobrodinci našich komunit. Fotografie z těchto nezapomenutelných dnů si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve čtvrtek 26. dubna naše komunita prožila velkou radost. Po delší době jsme u nás opět přivítali bratry a sestry ze sboru Evangelické církve metodistické ve Slaném, s nimiž se už mnoho let přátelíme.  Po společné modlitbě nešpor v naší kapli, během nichž farářka sboru Jana všechny povzbudila svým krásným kázáním na text úryvku 3. kapitoly 1. Petrova listu, jsme doli průchod své radosti ve společném zpěvu chval. Poté jsme se sešli na bratrském agapé, při němž jsme si dosyta popovídali, sdělili si novinky z obou našich společenství, seznámili se s bratry a sestrami, kteří se našeho setkání zúčastnili poprvé a prohlédli si nějaké fotografie. Večer jsme se rozešli opravdu povzbuzeni ve víře a pevně doufáme, že se brzo takto opět sejdeme. Fotografie z tohoto setkání si lze prohlédnout v naší fotogalerii.

Svátek Uvedení Páně do chrámu v pátek 2. února přišli spolu s námi oslavit zástupci hnutí Světlo - život. Při večerní mši svaté, kterou celebroval O. Jan Rajlich OP, byly rovněž požehnány svíce, které budou jednotlivá společenství tohoto hnutí používat během prázdninových programů Oáza nového života. Fotografie z této radostné slavnosti jsou k vidění v naší fotogalerii.

V pátek 29. prosince 2006 se v naší kapli konal koncert sourozenců Rezkových. V milé rodinné a zároveň soustředěné atmosféře zazněly skladby G. P. Telemanna, J. S. Bacha, A . Vivaldiho,  F.V. Kramáře a dalších autorů v provedení Martina (zobcové flétny), Jirky (klarinet) a Jany (klarinet) Rezkových, některé z nich za citlivého klavírního doprovodu jejich maminky Zuzky. Mladí muzikanti prokázali skutečný talent i porozumění pro vážnou hudbu a svým uměleckým výkonem nás opravdu potěšili a povzbudili. Děkujeme jim za tento krásný vánoční dárek a doufáme, že je u nás v budoucnosti opět uslyšíme!


V pátek 8. prosince 2006, o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie odpolední mši svatou v naší kapli celebroval Mons. Dominik Duka OP, biskup královehradecký. Po mši svaté jsme všechny přítomné pozvaly na malé popovídání a občerstvení do našeho kláštera.  Fotografie z této slavnosti si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Na první adventní neděli, 3. prosince 2006 byla v naší kapli slavnostně zahájena oslava 800. výročí založení prvního kláštera Kazatelského řádu  - kláštera mnišek v Prouilhe. Mši svatou v 8.00 celebroval a kázání pronesl provinciál České dominikánské provincie, P. Benedikt Mohelník OP. Po mši svaté byli všichni zúčastnění pozváni na agapé do našeho kláštera. Odpolední program začínal společnou modlitbou nony a růžence, po nich následovala adorace, a později odpoledne jsme všichni se zájmem vyslechli přednášku Sr. Marie Pitterové o poslání mnišek Kazatelského řádu a o založení kláštera v Prouilhe. Oslava byla zakončena modlitbou nešpor. Fotografie zachycující atmosféru slavnosti naleznete v naší fotogalerii.