Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Pořad bohoslužeb v naší kapli

kaple


Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
8:15 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 8:15
 

Hodina mše svaté se může v jednotlivých případech měnit,  sledujte, prosím, aktuální informace na této stránce, nebo se informujte na telefonním čísle 222362821.  Zveme vás rovněž k účasti na naší společné modlitbě v hodinách stanovených denním řádem.

Změny pořadu bohoslužeb:

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením je počet účastníků našich bohoslužeb až do odvolání omezen na 10% plné kapacity, což v našem případě znamená 2 osoby mimo sester a kněze. Omlouváme se našim pravidelným návštěvníkům za tuto komplikaci a prosíme, využijte dle možnosti k návštěvě zejména nedělních bohoslužeb větších kostelů. Zůstávají další hygienická opatření (rozestupy, povinné roušky a dezinfekce rukou). Rozpis bohoslužeb i případné změny a výjimky najdete přímo na této stránce. Nadále rovněž trvá možnost domluvit se mimo čas bohoslužeb na podání eucharistie. Prosíme všechny účastníky bohoslužeb o pečlivé dodržování všech hygienických opatření.

Mše sv. o slavnosti Zjevení Páně 6. 1. 2021 se vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením a omezení počtu účastníků bude konat v 7:45.