Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Pořad bohoslužeb v naší kapli

kaple


Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
8:15 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 8:15
 

Hodina mše svaté se může v jednotlivých případech měnit,  sledujte, prosím, aktuální informace na této stránce, nebo se informujte na telefonním čísle 222362821.  Zveme vás rovněž k účasti na naší společné modlitbě v hodinách stanovených denním řádem.

Změny pořadu bohoslužeb:

S radostí vám oznamujeme, že pravidelné bohoslužby v naší kapli jsou opět veřejně přístupné. Prosíme, abyste na bohoslužby přicházeli v rouškách a dodržovali nařízení o povinném odstupu mezi jednotlivými účastníky 2m (s výjimkou manželů či rodičů s dětmi) a omezení počtu všech přítomných na bohoslužbě (včetně sester) na 15 osob. Prosíme, před vstupem do kaple použijte v předsíni na ruce připrvenou dezinfekci! Děkujeme a těšíme se na vás.

Připomínáme, že čeští a moravští biskupové všechny věřící až do odvolání dispenzují od povinné účasti na nedělní bohoslužbě, a také že byly rozšířeny možnosti sledování bohoslužeb prostřednictvím médií. (Jejich seznam najdete například zde.)