znak OP
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích
English

Bohoslužby v naší kapli

kaple

Hodina mše svaté se může v jednotlivých případech měnit, sledujte, prosím, aktuální informace na této stránce, nebo se informujte na telefonním čísle 222362821. Zveme vás rovněž k účasti na naší společné modlitbě v hodinách stanovených denním řádem. Denně od ranních chval do nešpor je naše kaple otevřená veřejnosti pro tichou modlitbu.

Až do odvolání bude v naší kapli denně v čase 18:45 - 19:30 veřejně přístupná tichá modlitba před vystavenou Nejsvětější svátostí za Ukrajinu.

Změny pořadu bohoslužeb:

V neděli 16. 7. při mši sv. v 8:15 oslavíme 30. výročí potvrzení našeho kláštera jakožto Mnišek Kazatelského řádu. Hlavním celebrantem bude O. kardinál Dominik Duka.

O slavnosti sv. Dominika v úterý 8. srpna bude mši sv. v 7:45 s námi slavit již tradičně O. kardinál Dominik Duka.