Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Řád Kazatelů - dominikáni


Omluvte nás, prosím, stránka není dosud kompletní. Prozatím se podívejte aspoň na krátký dokument o sv. Dominiku a dominikánském řádu.