Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Ukázky naší liturgie

 Část následujících ukázek byla natočena přímo v naší kapli, další část je z CD, které jsme natočily v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě spolu s varhanním improvizátorem prof. Jaroslavem Vodrážkou, a které vyšlo v Karmelitánském nakladatelství. Všechny uvedené zpěvy používáme jako písně během mše sv. nebo jako součást Denní modlitby církve - breviáře. 
   

Písně ke mši:

 • Rorate coeli - adventní introit

 • Spanilé holubičky - V. Holan Rovenský, koleda

 • Tamquam Agnus - T.L. da Vittoria

 • Alle, psallite - anonym ze 13. stol.

 • Kyrie, fons bonitatis - manuscripti Bohemiae, 14./15. stol. / improvizace

 • Christe, Redemptor omnium - hymnus ze slavnosti Všech svatých

 • O Virgo - poutní píseň, Libre Vermell de Monserrat


 • Vybrané zpěvy z liturgie hodin

 • Gabriel Archangelus - Quomodo fiet istud - anifony ze slavnosti Zvěstování Páně / improvizace • Nedělní nešpory a kompletář jsme na tyto stránky mohly umístit díky laskavosti našich přátel Jakuba a Tomáše ze studia SYPE, kteří nám přišli pořídit profesionální nahrávku do naší kaple přímo během modlitby. Můžeme Vám je vřele doporučit!  Nedělní nešpory: (ve všední den zpíváme nešpory z větší části česky na chorální nápěvy, pouze s některými částmi v latině, v neděli večer vše latinsky)

 • Modlitba O sacrum convivium

 • Angelus Domini

 • Deus in adjutorium meum

 • Hymnus Lucis Creator

 • Antifona  Virgam virtutis, žalm 109/110 Dixit Dominus

 • Antifona Nos qui vivimus, žalm 113A/114 In Exitu

 • Antifona Alleluia, Dominus regnavit, kantikum  Zj19 Salus et gloria

 • Krátké čtení 2 Kor 1, 3–4

 • Responsorium Benedictus es

 • Antifona Omnis qui petit, kantikum Lk1 46-55 Magnificat

 • Prosby

 • Modlitba Otče náš

 • Orace

 • Požehnání

 • Antifona Sub tuum praesidium


 • Nedělní kompletář (kompletář zpíváme v liturgickém mezidobí česky na chorální nápěvy, v době adventní, vánoční, postní, velikonoční a o některých svátcích a slavnostech latinsky)

 • Bože shlédni

 • Úkon kajícnosti

 • Hymnus Na sklonku dne

 • Antifona Zastíní tě, žalm 90/91 Kdo žije pod ochranou

 • Krátké čtení Zj 22, 4-5

 • Responsorium Do tvých rukou

 • Antifona Ochraňuj nás, Pane - kantikum Lk 2, 29-32 Nyní, Pane

 • Orace

 • Večerní požehnání

 • Antifona Salve, Regina

 • Verš Dignare me laudare te

 • Orace

 • Antifona O lumen

 • Verš Ora pro nobis

 • Orace

 • Modlitba Omnium fidelium