Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Odkazy


Dominikánská rodina

Generální kurie Kazatelského řádu
Kláštery mnišek Kazatelského řádu ve světě
Česká dominikánská provincie
Česká kongregace sester dominikánek
Opusculum - měsíčník české dominikánské rodiny
Slovenská dominikánská provincie
Polská dominikánská provincie

Církev

Vatican - oficiální stránky Svatého stolce
Arcidieceze pražská
Česká biskupská konference
Konference vyšších řeholních představených ženských řeholí v ČR

Různé

Stránky o sv. Dominiku v češtině
Stránky o sv. Dominiku v angličtině
Stránky o sv. Dominiku v polštině
Seznam odkazů na stránky o sv. Tomáši Akvinském
Summa theologiae on-line
Jeruzalémská Bible
Salve - revue pro teologii a duchovní život
Dominikánské nakladatelství Krystal OP