Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Práce

Další součástí našeho života je práce. Má pro nás důležitou úlohu. Jednak tím, že pracujeme, máme účast na Božím plánu stvoření a vykoupení. Zároveň ale máme účast i na údělu většiny lidí, protože tak jako oni i my si samy vyděláváme na živobytí. Práce je také výrazem naší lásky k sobě navzájem i k ostatním lidem, protože se snažíme všechny své síly vkládat do služby bližním. A konečně, prací také rozvíjíme své schopnosti a dary, které jsme dostaly od Boha, cvičíme se ve vytrvalosti, odpovědnosti, trpělivosti a tvořivosti, což přispívá k naší celkové zralosti a vyrovnanosti.


V našem denním řádu jsou práci vyhrazeny zhruba čtyři až pět hodin denně. Všechny se podílíme na běžném chodu domu a komunity (kuchyně, domácí práce, péče o dům a zahradu apod.) Kromě toho vykonáváme nejrůznější činnosti, které jsou součástí naší služby Církvi a světu a které tvoří rovněž zdroj příjmu, částečně přispívající na naše živobytí. Protože jsme ale komunitou kontemplativní, ani za takovouto prací obvykle nevycházíme z domu, ale děláme ji pouze v rámci našeho kláštera.


Jednotlivé sestry se věnují například překladům knih a článků z cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, polština), připravují pro vydání liturgické i jiné knihy, šijí alby, hábity apod., malují ikony a kopie středověkých deskových obrazů a také vyrábějí mešní roucha, zdobená ručně tkanými a vyšívanými elementy, růžence, křestní roušky, ozdobné obaly na knihy a podobné drobnosti.


Vždy usilujeme o to, aby práce harmonicky doplňovala náš kontemplativní způsob života a byla mu podřízena. Tak se snažíme vydávat svědectví o správném řádu hodnot, o tom, že Bůh má být tím prvním a nejdůležitějším v životě každého člověka.