znak OP
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích
English

Práce v životě dominikánské mnišky

Další součástí našeho života je práce. Má pro nás důležitou úlohu. Jednak tím, že pracujeme, máme účast na Božím plánu stvoření a vykoupení. Zároveň ale máme účast i na údělu většiny lidí, zvláště chudých, protože tak jako oni i my si samy vyděláváme na živobytí. Práce je také výrazem naší lásky k sobě navzájem i k ostatním lidem, protože se snažíme všechny své síly vkládat do služby bližním. A konečně, prací také rozvíjíme své schopnosti a dary, které jsme dostaly od Boha, cvičíme se ve vytrvalosti, odpovědnosti, trpělivosti a tvořivosti, což přispívá k naší celkové zralosti a vyrovnanosti.

V našem denním řádu jsou práci vyhrazeny zhruba čtyři až pět hodin denně. Všechny se podílíme na běžném chodu domu a komunity (kuchyně, domácí práce, péče o dům a zahradu apod.) Kromě toho vykonáváme nejrůznější činnosti, které jsou součástí naší služby Církvi a světu a které tvoří rovněž zdroj příjmu a částečně přispívající na naše živobytí. Protože jsme ale komunitou kontemplativní, ani za takovouto prací obvykle nevycházíme z domu, ale děláme ji pouze v rámci našeho kláštera.

Jednotlivé sestry se věnují například překladům knih a článků z cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, polština), podílejí se na přípravě nového liturgického překladu Bible, připravují pro vydání liturgické i jiné knihy, malují ikony a kopie středověkých deskových obrazů a také vyrábějí mešní roucha a liturgické oděvy, zdobené ručně tkanými a vyšívanými elementy, růžence, křestní roušky, svíčky a podobné drobnosti, a v poslední době rovněž různé předměty z kůže (obaly na knihy, kabelky, pozdra na růžence, na nože a podobně.

Vždy usilujeme o to, aby práce harmonicky doplňovala náš kontemplativní způsob života a byla mu podřízena. Tak se snažíme vydávat svědectví o správném řádu hodnot, o tom, že Bůh má být tím prvním a nejdůležitějším v životě každého člověka.

Níže naleznete odkazy na ukázky různých našich výrobků. Pokud vás cokoliv zaujme, můžete nás kontaktovat