Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Prosby o modlitbu

Jedním z našich důležitých úkolů v Církvi je "konat prosebné, přímluvné a děkovné modlitby za všecky lidi". (srov. 1 Tim 2,1) Pokud si přejete svěřit nám k modlitbě nějakou konkrétní záležitost, napište nám.