znak OP
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích
English

Chcete nás požádat o modlitbu?

Jedním z našich důležitých úkolů v Církvi je "konat prosebné, přímluvné a děkovné modlitby za všecky lidi". (srov. 1 Tim 2,1) Pokud si přejete svěřit nám k modlitbě nějakou konkrétní záležitost, napište nám.